Актуални агро новини.В спора около реформата на биорегламента на Европейския съюз се очертават първите компромиси.

В спора около реформата на биорегламента на Европейския съюз се очертават първите компромиси. Най-дискутираната точка – за максималните допустими следи от препарати за растителна защита в биопродуктите – най-вероятно ще бъде отложена с няколко години, коментират в Брюксел.

Това означава, че Италия, Испания и Португалия засега ще запазят по-строгите си стандарти, а на останалите държави от Съюза няма да бъдат налагани нови гранични стойности. Пет години след влизането в сила на новия регламент Европейската комисия ще докладва какви следи от непозволени вещества се откриват в биопроизводството. Впоследствие, ако се налага , ще предложи максимални разрешени стойности за препарати за растителна защита.

Компромисът ще бъде обсъден на 31 май на следващата тристранна среща между Европейския парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия. Има обаче и недоволни, сред които са и италиански евродепутати. На заседание на Аграрната комисия в Парламента те изразиха опасенията си от изкривяване на пазара, тъй като биопродукти със следи от препарати няма да са продаваеми в Италия, за разлика от други страни.

Остава отворен и въпросът за биопосевния материал. В момента фермерите, отглеждащи биопродукция, имат правото да ползват конвенционални посевни материали, ако няма достатъчно био. Това изключение обаче скоро ще бъде премахнато.