Актуални агро новини.Проведе се семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“.

Студенти от водещи български университети, представители на научно-изследователската общност, на Българска агенция по безопасност на храните, фирми от хранително-вкусовата промишленост и медицинско оборудване, се събраха в Пловдив от 16-19 май за Деветото издание на семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни , напитки и фуражи“. Съвместната инициатива на Университета по хранителни технологии в Пловдив, Българска агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига бе официално открита от проф.  Кольо Динков - Ректор на УХТ, проф. Бойко Ликов -
Директор на ЦОРХВ и доц. д-р  Тодорка Янковска-Стефанова – Зам. Изпълнителен директор на БАБХ.

„България като част от европейското семейство, която  участва активно в световната търговия се изправя пред нови предизвикателства, които можем да преодолеем като обединим усилията си и заедно работим за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“, подчерта при откриването доц. Тодорка Янковска-Стефанова, а проф. Динков постави акцент върху модернизирането на образователните процеси в унисон с изискванията на бизнеса. Проф. Ликов открои значението на анализирането на рисковете по цялата хранителна верига като важна предпоставка за гарантиране на безопасността на храните.

Организаторите на събитието в лицето на Проф. Ангел Ангелов подчертаха, че интересът за участие се е увеличил с 15%, както от страна на студентите, така и от страна на бизнес професионалистите, което показва необходимостта от допълнително професионално обучение в сферата на качеството и анализа на храни, напитки и фуражи.

Акцент в програмата бе участието на акад. Атанас Атанасов, чиято научната дейност е тясно свързана с развитието на генетичните биотехнологии и на геномиката на растенията в България. „50% от нашето здраве и начин на живот вече се дължат на това, с което се храним“, твърди акад. Атанасов, подчертавайки че естествено не означава задължително полезно и че е изборът на храни е изключително индивидуален предвид спецификите на организма.

В теоретичната и практическа програма на семинара се включиха още хабилитирани преподаватели от УХТ - Пловдив, Съвместен геномен център - София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните и Националния център по обществено здраве и анализи, както и експерти от бизнеса.