Актуални агро новини.Служители на РДГ- Берковица заловиха системни нарушители при среднощна акция.

Горски инспектори на Регионална дирекция по горите - Берковица заловиха осем бракониери при среднощна акция. Проверката е предприета на 24.05.2017 г. около 01.00 ч. след получен сигнал от жител на с. Борован за незаконна сеч в една от уязвимите за района местности – м. „Мара Врачанка“. Екип от двама горски инспектори от РДГ Берковица незабавно предприемат действия за установяване на нарушението и задържане на нарушителите. В посочената местност  са установени осем лица в момент на извършване на сеч и извозване с каруци на незаконно добитата дървесина. Двама от нарушителите са били малолетни, останалите са познати като системни нарушители с многобройни актове през последните години. 

Съвместно с инспектори от РУ на МВР - Бяла Слатина, горските служители са успели да предотвратят нарушението и да задържат лицата, 7 броя коне, 7 броя каруци, 1 бр. бензиномоторен трион и незаконната дървесина. 

За последните 10 години в регистъра на Изпълнителна агенция по горите фигурират имена на системни нарушители с над 100 акта и повече от 80 хиляди лева наложени и неплатени санкции на едно лице. 

Ниската събираемостта на сумите по влезлите в сила наказателни постановления, която ежегодно варира между 12% и 15%, създава чувството за ненаказуемост у нарушителите. Това е един от основните проблеми, който обезличава основната функция на наказанието – да повлияе превъзпитаващо и превантивно върху поведението на нарушителя и на другите членове на обществото. 

Във връзка с неефективността на наказанията, Изпълнителна агенция по горите е инициирала промени в Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Промените предвиждат  квалифициране като престъпление на случаите при извършване на  повторно нарушение в горите след наложено административно наказание , както и възможности за нормативно регламентиране на наказание “безвъзмезден труд в полза на обществото” от нарушители, които са социално слаби и нямат възможност да заплатят евентуално налагането на наказание „глоба“.