Актуални агро новини.Животновъдството в Дания се възстановява.

По-високите изкупни цени  на месото в Дания могат да доведат до развитието на сектора, който от няколко години е в рецесия. Приходите от производството на мляко и свинско месо през 2017-та може да нараснат до половин милиард евро, сочи прогноза на Датския център за аграрни науки.

През миналата година секторът е регистрирал значителни загуби, най-вече заради ниските цени на млякото и месото. Сега обаче кризата е преодоляна , смятат експерти. Особено добри резултати се очаква да имат свиневъдите, които в момента получават добри цени за своята продукция. Освен това животновъдите получават и правителствена подкрепа в рамките на пакет от мерки, влязъл в сила в началото на 2016-та. В него са предвидени например по-високи максимални количества тор, разрешени за употреба на полето, което дава на стопаните по-добри добиви и по-високо качество.

Според прогнозата един фермер в Дания може да разчита на брутни приходи в размер на 188 хиляди евро. В периода 2015-16-та стопанствата са имали загуби от средно 67 хиляди евро на година.