Актуални агро новини.Пилотен проект - Реализация на говеждото месо на родния пазар.

Реализацията на продукцията от говеждо месо все още е проблем у нас. Пилотна сделка с една от големите търговски вериги проучва възможностите за решения на проблема. Инициативата е на Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България.

Този договор де факто е в действие, но не е подписан поради една причина - реализацията на месото от производители на организацията засега има експериментален елемент. Чрез изследователския проект се вкарва система за оценка на тупното месо. Целта - системата да стане реалност преди старта на летния сезон , а българските производители да получат реализация на родния пазар.

Според Андрей Чалъков пред организацията има много проблеми за решаване. Нужни са оптимизиране на транспортните разходи, страндарт за транжиране, пакетиране и въвеждане на така нар. „плащане на качество", за да може продукцията да отговори на изискванията на пазара.

Автори: Анета Божидарова, Радина Дойнова