Актуални агро новини.Балнеотуризмът – дело и на общините.

Балнеотуризмът у нас бележи ръст, но това е главно благодарение на частния бизнес. Нужно е по-здраво взаимодействие с държавата и общините, за да развием богатството от минерални ресурси, което ни нарежда втори в света. Добър пример ще бъде откриването на общ балнеологичен център на Северното ни Черноморие.

Нуждата от обвързване на балнеотуризма с традиционното земеделие, екологията, културата и историческия поглед към отделните региони обяви Татяна Ангелова , гл. експерт в Съюза по балнеология и спа туризъм. Така според нея ще се решат проблемите с кадрите, съживяването на районите, по-пълното използване богатствата на лиманна кал в страната ни. Недостатъчно са разработени минералните ни ресурси на Север и Изток, докато Южните находища, със слава още от Римско време, са по-известни. Това вдига стойността на очаквания комплексен балнео и таласотерапевтичен център, необвързан с конкретни хотели.

Автор: Ваня Манолова