Актуални агро новини.РИОСВ – Пловдив препоръчва жителите на Белозем и района да избягват работа на открито и да затварят прозорците си.

Във връзка с възникналия пожар и продължаващото измерване на качеството на атмосферния въздух в село Белозем, община Раковски,  измерените стойности по всички показатели са под нормативно определените с изключение на циановодород. По този показател измерените стойности варират около нормата.

Предвид естеството на горящите материали и метеорологичната прогноза, РИОСВ – Пловдив препоръчва днес и през следващите няколко дни , да се избягват дейности на открито и да се затварят прозорците на жилищата в Белозем и населените места, разположени на югозапад от него.

На място продължава следенето на качеството на въздуха с мобилна апаратура от експерти на Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС.