Актуални агро новини.Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха е поставена в Шишманци.

Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха  е поставена в пловдивското село Шишманци до окончателното потушаване на пожара в бившия цех за стоманолеене, позициониран до екологичния завод.

РИОСВ – Пловдив предприема мярката предвид факта, че пожарът не е потушен и от площадката се емитират замърсители. На място ще бъдат измервани серни и азотни газове, ФПЧ10, толуен, бензен и др.

Не са установени до момента стойности, които да показват превишения на нормативно определените. Последните измерени стойности в района на Шишманци от 05.06.2017 са в норма. На място са наблюдавани са променливи движения на въздушните маси.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));