Актуални агро новини.Горските служители са реагирали на повече от 17 000 сигнала, получени на тел. 112.

От създаването на спешен център на телефон 112 към Изпълнителна агенция по горите, който беше открит преди две години са получени повече от 17 000 сигнали за нарушения и пожари в горските територии. Най-много обаждания от гражданите постъпват за незаконен добив на дървесина – почти 6 000 бр. и за пожари – 4 455 бр.

През втората година с 5% са намалели подадените сигнали за незаконно транспортиране на дървесина след влизането в сила на новите изисквания за GPS проследяване, както и с въвеждането на електронния превозен билет. Благодарение на нововъведенията гражданите сами могат да проверят през електронната система на Изпълнителна агенция по горите всички превозни билети, кой ги е издал, за кое място и на кого, както и за какви количества. Останалите сигнали са за транспортиране и съхранение на дървесина , както и за бракониерски прояви, свързани с лов и риболов.

Седем лесовъда приемат ежедневно получените сигнали. Чрез информационната система на Изпълнителна агенция по горите сигналът се проверява още в момента на подаването му и според локацията на нарушението се подбира екипът, който в момента е най-близо и е подходящо да извърши проверката. 430 горски инспектора към регионалните дирекции по горите и 2484 горски надзиратели към държавните предприятия проверяват подадените сигнали. Времето за реакция след получаването на сигнала до проверката на място е от 30 минути до час и половина, като за това са отговорни експерт лесовъдите, които дежурят денонощно в спешния център.