Актуални агро новини.През следващата стопанска година Европейският съюз ще бъде най-големият износител на пшеница.

През следващата стопанска година Европейският съюз ще бъде най-големият износител на пшеница. Прогнозата е на американското земеделско министерство. Според експертите през 2017/18-та световната реколта ще бъде с 2 процента по-малка от предходната стопанска година.

Основание за тази прогноза дават очакванията за по-ниски добивите в някои страни, които са сред най-големите производители. Така за Съединените щати се предполага намаление на реколтата с 13 милиона тона, за Австралия с 10 милиона тона, а за Русия с 5,5 милиона тона. На този фон в 28-те страни-членки на Европейския съюз реколтата ще бъде с близо 6 милиона тона повече, отколкото през 2016-та. По-високи добиви се предвиждат и за Индия и Китай.

Посочените цифри означават разместване на позициите при световната търговия с хлебно зърно. Ако прогнозата се оправдае, през новата стопанска година Европейският съюз би могъл да изнесе 31 милиона тона и да излезе на първо място с пазарен дял от 17 процента. С малки разлики на второ и трето място ще се подредят Русия и Съединените щати. Заради голямото си вътрешно потребление Индия и Китай няма да предлагат пшеница за износ. Най-голям потребител на пшеница и през следващата година ще бъде Европейският съюз със 127 милиона тона, или близо една пета от световното търсене.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));