Актуални агро новини.Спешни съвместни действия на всички заинтересовани страни във връзка с влошеното здравословно състояние на иглолистните горски култури.

„Проблемът със здравословното състояние на иглолистните култури е от голяма икономическа и обществена значимост, което налага предприемане на спешни съвместни действия от всички заинтересовани страни -  собственици на гори и държавни институции“, подчерта инж. Григор Гогов , изпълнителен директор на ИАГ на среща на директорите на регионалните дирекции по горите с ръководството и директорите на Изпълнителна агенция по горите. На срещата присъстваха министърът на МЗХГ Румен Порожанов и зам.-министър Атанас Добрев. 

Изпълнителна агенция по горите е реагирала незабавно на възникналия преди година и половина проблем, свързан със съхненето на иглолистните култури. Тревожната тенденция е с различна интензивност и се наблюдава предимно в културите, създадени под 700 м. надморска височина, които са на възраст 20-60 години. Веднага след констатиране на симптомите експерти от ИАГ, Института по гората и Лесотехническия университет проведоха две лесопатологични обследвания в засегнатите райони, на база на които се предприеха неотложни административни и организационни мерки за ограничаване на тяхното разпространение и приоритетно усвояване на увредената дървесина. 

Въпреки предприетите действия проблемите със здравословното състояние на иглолистните култури се задълбочават и площите със съхнене се увеличават ежедневно. За решаването на проблема е необходимо активното съдействие на всички собственици на гори, както и облекчаване на административната процедура за усвояване на увредената дървесина,  констатираха експертите.

На срещата бяха набелязани и мерки за решаване на проблемите, свързани с контрола по добива и транспорта на дървесина. Ще бъдат засилени проверките от горските служители на територията на цялата страна.