Актуални агро новини.Без промяна остават цените на слънчогледовото олио.

По данни на ДКСБТ през периода 31 май – 7 юни 2017 г. средните за страната цени на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини са без промяна спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети леко се повишава.

На тържищата в различните области слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,90 лв./литър (Хасково) до 2,24 лв./литър (Добрич). В десет от областите, в които е налице предлагане на едро, се регистрират разнопосочни ценови изменения спрямо предходния седмичен период, в границите от –3,1% (София) до +3,4% (Пловдив), които се компенсират и средната цена на едро за страната се запазва на ниво от 2,09 лв./литър.

В големите търговски вериги (ГТВ) олиото се предлага в ценовия интервал от 2,34 лв./литър (Шумен) до 2,79 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В десет области се наблюдава седмично повишение на цените в рамките на 0,8% - 6,4%, (най-чувствително в Пловдив), докато в Русе и Търговище продуктът поевтинява съответно с 3,9% и 4,4%. В резултат, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети нараства с 0,8% на седмична база, до 2,51 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) средната цена на олиото за страната остава 2,56 лв./литър. По области , цените на продукта в тези обекти са в границите от 2,39 лв./литър (Бургас, Сливен и Ямбол) до 2,85 лв./литър (Габрово), без седмични изменения. 

През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,05 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,29 лв./литър в Търговище. Изключение правят шест области, където цените на продукта в ДТО са с до 0,21 лв./литър (Благоевград) по-ниски от тези в ГТВ.   

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,42 лв./литър за ГТВ и 0,47 лв./литър за ДТО, като най-голяма разлика се отчита за големите супермаркети в Благоевград – 0,76 лв./литър, а за по-малките магазини – в Плевен – 0,82 лв./литър.