заседание на Аграрния съвет на ЕС" />

Състоянието на селскостопанските пазари и реформата на биорегламента са темите на последното заседание на Аграрния съвет на ЕС - Agro-CONSULTANT.net

Актуални агро новини.Състоянието на селскостопанските пазари и реформата на биорегламента са темите на последното заседание на Аграрния съвет на ЕС.

Състоянието на селскостопанските пазари и реформата на биорегламента са темите на последното заседание на Аграрния съвет на Европейския съюз под ръководството на Малта. Земеделските министри обсъждат и търговските отношения с африканските държави.

След като в края на май малтийското председателство отмени тристранната среща за обсъждане на реформата на биорегламента, тъй като не беше постигната единна позиция, на заседанието в Люксембург агроминистрите ще търсят ново компромисно решение. Най-оспорваният въпрос е за разрешените минимални следи от препарати за растителна защита в биопродуктите.

Европейската комисия ще информира министрите за състоянието на пазарите за селскостопанска продукция. Между средата на 2014-та и лятото на 2016 година Комисията предприе редица мерки за пазарна подкрепа на европейските продукти след въвеждането на руското ембарго. За тази цел бяха инвестирани над милиард и половина евро.

Един от приоритетите на малтийското председателство в сектора на селското стопанство беше грижата за здравето на животните и растенията. Агросъветът ще обсъди проекторегламент за лекарствата във ветеринарната медицина, с който се цели по-лесен достъп до такива медикаменти, по-малко бюрокрация и намаляване на здравните рискове в следствие на резистентност срещу антибиотици.

За началото на юли е предвидена среща между земеделските министри от Европейския съюз и Африка. Централна тема на форума в Рим ще бъде устойчивото земеделие на африканския континент и възможностите за развитието на сектора. Подготовката на тази среща е също тема на Агросъвета в Люксембург.

, 'script', 'facebook-jssdk'));