Актуални агро новини.Промени в таксите, които се събират от БАБХ.

Нова такса ще събира Българската агенция по безопасност на храните. Тя е по чл. 37 , ал. 1 за промяна на името, адреса и седалището на оператори, които търгуват с пратки странични животински продукти. Промяна има и в Тарифата за таксите. Конкретно - регистрацията на оператори. Измененията са гласувани на днешното заседание на Министерски съвет.