Актуални агро новини.Сигнал за мъртва риба по река Тунджа провери екип на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив.

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив са проверили сигнал за мъртва риба в р. Тунджа в участъка между селата Крушаре и Глуфишево в местността Кулака. В проверката са участвали и служители на Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора и община Сливен.

При обхождане на участъка експертите не са  установили оцветяване на водите или източник на замърсяване. Констатирано е наличие на мъртва риба. Взета е водна проба от повърхностни води за лабораторен анализ от Регионална лаборатория – Стара Загора. Резултатите ще бъдат оповестени своевременно.

В РИОСВ – Стара Загора по-рано е постъпила информация за мъртва риба от бракониерски риболов в р. Тунджа в участъка между сливенските села Самуилово и Крушаре. Сигналът е  насочен към компетентната институция – „Рибарство и контрол“ в Сливен, които не са установили наличие на мъртва риба.

Вчера отново е подадена информация за умряла риба в РИОСВ от отдел „Екология“ на община Сливен , , но за друг участък от реката, между селата Крушаре и Глуфишево в местност Кулака.