Актуални агро новини.Председателство на ЕС - НПО-тата да бъдат по-активни.

Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 година ще бъде успешно , ако има активно гражданско участие. Това посъветваха от Белгийско-българската асоциация. Експертите се опират на опита на Белгия, която има 12 председателства. От организацията коментират, че има опасност България да проведе техническо управление без да има реален ефект за бизнеса и гражданите.

Анализаторите допълват, че правителството дава заявка за добре организирано председателство, но все още липсват послания и ясни приоретитни сектори, по които ще се водят политики за по-добро развитие. При последното председателство на Белгия през 2010 година са били организирани 144 официални събития, а неправителственият сектор е провел над 540 съпътстващи мероприятия. Селското стопанство у нас се развива успешно, затова секторът трябва да бъде един от приоритетните за българското председателство.

Автор: Данаил Андреев