Актуални агро новини.Министър Димов ще участва в среща по Конвенцията за ОВОС в Минск.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов заминава за столицата на Беларус Минск, където ще съпредседателства сегмента на високо ниво на VІІ-та среща по Конвенцията за Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст  и ІІІ-та среща по Протокола за Стратегическата екологична оценка (СЕО). Форумът ще се проведе на 16 юни.

Очаква се в срещите по двете многостранни екологични споразумения да вземат участие над 200 делегати, представители на правителства, на международни организации и финансови институции , на гражданското общество, научни институции и др.

Ще бъде отчетен напредъкът по прилагането на Конвенцията и Протокола като превантивни инструменти за интегриране на екологичните съображения в стратегическото планиране и инвестиционния процес.

Страните ще приемат препоръки за добри практики за прилагане на Конвенцията за ядрени проекти.

През 2017 г. се отбелязва 20-годишнина от влизането на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст в сила. Тя изисква страните да оценяват трансграничните екологични въздействия на някои дейности на ранен етап от планирането на проектите. Конвенцията съдържа и изисквания за нотифициране и консултиране по всички проекти, които биха могли да имат трансгранично въздействие върху околната среда.

Протоколът за СЕО е в сила от 2011 г. и изисква извършване на екологична оценка на планове и програми на най-ранен етап.