Актуални агро новини.Министър Димов участва в срещата по Конвенцията за ОВОС в Минск.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов съпредседателства министерския сегмент на VІІ-та среща по Конвенцията за Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст и ІІІ-та среща по Протокола за Стратегическата екологична оценка (СЕО) , която се провежда в Минск. Във встъпителното си изказване пред участниците и гостите министър Димов подчерта, че Конвенцията и Протоколът са ключови документи за сътрудничество между държавите и различните заинтересовани страни за предотвратяване на трансграничните негативни въздействия. Той посочи, че двата договора са междуправителствени платформи за подобряване на екологичното управление за повишаване на качеството на живот.

В срещите по двете многостранни екологични споразумения участват над 200 делегати, представители на правителства, на международни организации и финансови институции, на гражданското общество, научни институции и др.

Отчита се напредъкът по прилагането на Конвенцията и Протокола като превантивни инструменти за интегриране на екологичните съображения в стратегическото планиране и инвестиционния процес. Страните ще приемат и препоръки за добри практики по прилагането на Конвенцията за ядрени проекти.