Актуални агро новини.Проект за увеличаване на безопасността на храните и предотвратяване на измами в Общността и Китай.

Проект за увеличаване на безопасността на храните и предотвратяване на измами в Общността и Китай. Това ще бъде постигнато като се подобри законодателството и контрола. Инициативата е на стойност близо 10 млн. eвро.

Предвиден е обмен на добри практики за извършване на проверки. Ще бъдат използвани последните технологии за проследяемост в хранителната верига. Проектът ще започне да се реализира от септември 2017-та и ще продължи до август 2021 г. в отговор на необходимостта да се действа в международен мащаб вследствие на възникващи заплахи за безопасността на храните и измамите. Страните работят в коалиция от 33 партньори.

В световен мащаб измамите с храни са нараснали и струват на сектора над 40 млрд. паунда годишно. Това изисква глобална реакция, тъй като все по-сложната мрежа за доставка увеличава риска от хранителни заболявания. Финансирането е осигурено от европейската програма " Хоризонт 20-20" и китайското министерство на науката и технологиите. В проекта ще се включат организации от хранително-вкусовата промишленост, правителствата и научноизследователски фирми.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));