Актуални агро новини.Засилен интерес към биоживотновъдството във Франция.

Засилен интерес към биоживотновъдството във Франция. Общият обем за вътрешния пазар през миналата година надхвърля 34 000 тона.  Данните са от доклад на земеделското минстерство.

Търговията на едро отбелязва значителен ръст. Увеличен е и броят на закланите животни - с 26%. При органичните телета ръстът е от 19 на сто. В сектор овцевъдство преобразуваните биологични ферми също се развиват със стабилни темпове. Към момента животните в страната, които се оглеждат в такива стопанства, са над 190 000. При свинете търсенето на биомесо е по-голямо от предлагането. През 2016-та този сектор все още е изправен пред трудности. Очаква се биологичното производство да расте плавно от 2017-та до 2019 г. Увеличението на биологичните свине е с около 7 на сто. Средната изкупна цена е почти 2.5 пъти по-висока от тази на конвенционалното свинско месо. Над 50% от продажбите се реализират в хипермаркетите. Специализираните магазини са на второ място - с 16% от обема, намаление е отчетено при директните продажби.

, 'facebook-jssdk'));