Актуални агро новини.Доц. д-р Галин Николов участва в заседание на Работна група за Черно море (WGBS).

На срещата присъстваха Изпълнителният секретар на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ), Генерални директори по рибарство от договарящи се страни към ГКРСМ, Представители от Европейската комисия – генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Учени и експерти от държавите-членки на ГКРСМ, сътрудничещи държави, нечленуващи държави и неправителствени организации.

Преди заседанието на Работната група за Черно море се проведе семинар за оценка на мерките за управление на риболова на калкан във водите на Черно море. Разгледани бяха въпроси свързани с алтернативни сценарии за управлението на риболова на калкан с цел определяне на модели за постигане на максимален устойчив улов до 2020 г.

Работната група за Черно море се стреми да осигури участието на всички черноморски държави в решенията свързани с управлението на рибарството. В тази връзка проучването на въпросите свързани с рибарството и аквакултурите и състоянието на живите морски ресурси е необходимо да се базират на насоките предоставени от Научния консултативен комитет по рибарство.

Работната група препоръча насърчаване на обмена на данни и информация между договарящите се страни , сътрудничещите държави, които не са договарящи страни и да се насърчава сътрудничеството в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегламентиран (ННН) риболов в черноморския регион.

Разгледани бяха въпроси свързани с проекта BlackSea4Fish и въпроси с предстоящото откриване на офиса в гр. Бургас, отчетен е напредък в изпълнението на средносрочната стратегия, както и в сътрудничеството с партньорите.

Работната група за Черно море преизбра г-н Симон Николаев за координатор, а доц. д-р Галин Николов беше предложен и избран за заместник- координатор на Работната група.
Г-н Сроур, изпълнителен секретар на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) предложи следващото заседание Работната група за Черно море да се проведе в гр. Бургас. Предложението беше прието.