Актуални агро новини.Министрите на ЕС се ангажират с по-добро прилагане на природозащитното законодателство.

Mинистрите на околната среда на Европейския съюз поеха ангажимент за по-добро прилагане на Директивите за птиците и местообитанията -  главните закони на ЕС за природата, които представляват крайъгълния камък на усилията на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие и неговото възстановяване. Четиригодишната оценка на общественото допитване, проведено в рамките на кампанията „Природата в опасност“, в което се включиха 500 000 европейци, вече приключи, след като всички основни политически групи в Европейския парламент призоваха за по-добро прилагане на тези жизненоважни закони за природата.

Директивите за птиците и местообитанията са отговорни за създаването на най-голямата и най-съгласувана мрежа от защитени природни територии в света - мрежата Натура 2000. Днес най-големите заплахи за опазването на природата в Европа са интензивните селскостопански практики и лошото състояние на сладководните екосистеми, често свързано с управлението на водите и селското стопанство. Министрите призоваха националните, регионалните и местните власти да направят повече за управлението на защитените територии в мрежата Натура 2000.

Ариел Брунер, старши отговорник по политиката на ЕС за BirdLife Европа и Централна Азия, заяви: „Държавите-членки и Европейската комисия признаха заплахата от неустойчивото земеделие за природата в ЕС. Все още обаче те не са достигнали до адекватно решение. Необходимо е да бъде реформирана Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, за да се улесни преходът към устойчиво селско стопанство. Разчитаме на държавите-членки и на Комисията да покажат , , че се интересуват от нашата природа, когато сформират следващата Обща селскостопанска политика."

Министрите също така призоваха Комисията да изготви нова оценка на необходимите инвестиции за опазване на биологичното разнообразие и поискаха предвидимо, адекватно, редовно и целенасочено финансиране от страна на ЕС и приветстваха инициативата за по-добро интегриране на екосистемите в процеса на вземане на решения.