Актуални агро новини.Нов устройствен план в МЗХГ.

Нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите беше приет днес от правителството. С него се създават и преобразуват дирекции. Със заключителните разпоредби се изменя подзаконовата нормативна уредба.

Новият правилник реорганизира админстрацията във ведомството. Спрямо предишното изменение, когато министерският състав наброяваше 654 човека, сега той е 656. Създава се специално звено за наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция. То ще е към политическия кабинет, а в него ще работят 8 човека. Създава се и отделна дирекция „Обществени поръчки" , в която ще се трудят 11 души. Досега обществените поръчки бяха обединени в една дирекция, заедно с правното обслужване. Централното управление на главна дирекция „Земеделие и регионална политика" е намалено от 68 на 36 човека. Създават се и два нови центъра за изпитване и сертифициране на земеделска техника - в Пловдив и Русе. В тях ще работят по 8 човека. Дирекцията за директни плащания и схеми за качество, в която имаше 20 служители се преобразува на дирекция „Директни плащания и дентификация на земеделските парцели". В нея ще работят 53-ма души.