Актуални агро новини.Горски инспектори от РДГ Берковица установиха нерегламентиран склад при проверка.

Служители от Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите - Берковица са установили 700 куб.м. дървесина при проверка в нерегламентиран склад в с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч. Проверяващите констатират складирана дървесина в дворно място в регулацията на селото. В хода на проверката се установява, че обектът не е регистриран, не притежава необходимите документи и не е оборудван с устройство за видеонаблюдение, каквото е изискването за обектите за съхранение, преработка и експедиция на дървесина.

Дървесината е законно добита от държавна горска територия, с превозни билети и е маркирана с контролна горска марка при транспортирането й от сечището до склада.

За нарушението е съставен констативен протокол и акт за установено административно нарушение на собственика на дърводобивната фирма. Предстоят допълнителни проверки.

, , 'facebook-jssdk'));