Актуални агро новини.Дариха белоглав лешояд на програмата за възстановяване на вида в България.

Чешки зоопарк дали белоглав лешояд на програмата на възстановяване на вида в България. Това е петата птица, дарена от зоопарка, след като е била излюпена и отгледана от възрастни птици. Така, само за последния месец, проектът получи като дарение 4 птици, след като на 1ви юни, три млади птици бяха дарени от зоопарка в Барселона.

Птицата беше посрещната на летището от екипа на Зелени Балкани и транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, след което ще бъде преместена във волиера за адаптация в ПП "Сините камъни". Там младият лешояд ще престои за известен период, за да свикне с района. Планира се да бъде пуснат на свобода. До момента подобни дарения са направени също от Германия , Холандия, Испания и Франция.