Актуални агро новини.Експерименталният обект в ДГС „Генерал Тошево” дава насоки за възобновяване на издънковите дъбови гори.

Експерименталният учебен обект, който беше създаден миналата година на територията на ДГС „Генерал Тошево", вече дава ценни насоки на лесовъдите за необходимостта от навременно възобновяване на издънковите дъбови гори. Резултатите бяха анализирани на съвещание, организирано от Североизточно държавно предприятие. Освен ръководството на СИДП и директорите на всички 13 горски и 5 ловни стопанства в Североизточна България, участие в работната среща взеха и представители на Регионалните дирекции по горите във Варна и Шумен, експерти от Изпълнителна агенция по горите, както и членовете на научния екип, ангажиран с проучването на процесите в експерименталния обект.

„Издънковите дъбови гори в нашия регион се характеризират с неравномерна възрастова структура. Когато насажденията достигнат 70-80 години, тяхната жизненост и устойчивост се понижават, а продуктивността им намалява наполовина. В резултат от гъбни и други заболявания част от основния дървостой загива. Плътното покритие с храстова растителност също затруднява възобновителния процес на старите гори", коментира директорът на ДГС „Генерал Тошево" инж. Йорданка Найденова. По думите й експерименталният проект открива нови перспективи, като помага да се анализират лесовъдските мероприятия и да се очертаят най-ефективните мерки за възобновяване на издънковите дъбови гори.

Ръководителят на обекта д-р инж. Йордан Петров представи извършените проучвания и практическите насоки, които те дават. Особен интерес предизвикаха резултатите от проведения през ноември 2016 г. опит за механизирано отстраняване на подлесната и храстова растителност и подрязване на церовия подраст. „Технологията се приложи за първи път и има много добър ефект. При използването й в практиката ще се позволи по-мащабно и надеждно решаване на проблемите, свързани с възобновяването на горите", обясни д-р инж. Петров. В експерименталния обект той демонстрира малко познати, но заложени в нормативната база лесовъдски системи за стопанисване на горите. Участниците в съвещанието бяха информирани за заложените пробни площи за изследване на възобновителния процес, развитието на подраста в участъци с различни лесовъдски намеси и състоянието на дървостоя.

Заедно с директора на СИДП инж. Веселин Нинов бяха обсъдени и различни методи за подпомагане на естественото възобновяване и осветления в горите. Експерименталният обект, обособен на площ от 2100,4 хектара в землищата на селата Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг в община Крушари, изследва динамиката и развитието на възобновителните процеси в гората с хоризонт до 2025 г. Проектът на ДГС „Генерал Тошево", което е част от Североизточно държавно предприятие, предлага и възможност за практическото обучение на ученици и студенти.

, 'script', 'facebook-jssdk'));