Актуални агро новини.Комисията по Околна среда в ЕП отхвърли възраженията за забрана на три неоникотиноидни пестицида.

На свое заседание, проведено на 22.06.2017 г., Комисията по околна среда в Европейския парламент разгледа трите възражения, внесени от евродепутата Julie Girling. По своята същност тези възражения целяха отпадане на предложението на Комисията за забрана на три неоникотиноидни пестицида, увреждащи пчелите.

С 43 гласа ЗА, 8 ПРОТИВ и 7 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ , Комисията по Околна среда в Европарламента отхвърли тези възражения. Предложението на Европейската комисия остава!

Предстои то да бъде разгледано и подкрепено от Съвета на министрите, за да влезе в сила окончателната забрана на неоникотиноидните пестициди в ЕС.

„Ние от Фондацията за околна среда и земеделие, както и Българска асоциация Биопродукти, сме изключителни доволни от факта, че кампанията ни за спасяване на пчелите дава резултати“, сподели Албена Симеонова, председател на двете организации.