Актуални агро новини.Охлюви и билки - проверки на пунктовете в страната.

Масови проверки по пунктовете за изкупуване на живи охлюви и билки в страната. Екоинспектори следят за разрешителните документи за извършване на събирателна и продажна дейност, както и наличието на необходимия инвентар. Във великотърновска и габровска област, до момента, няма установени нарушения.

„Проверяват се пунктовете за изкупуване на билки и охлюви. При пунктовете за охлюви се проверява дали са уведомили регионалната инспекция затова дали ще извършват тази дейност през 2017 година, защото всяка година е задължително те да се регистрират в РИОСВ-В. Търново, за разлика от пунктовете за билки, които правят това еднократно!", коментира Милка Асенова-гл. експерт-РИОСВ-В. Търново.

Автор: Юлияна Цанева

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));