Актуални агро новини.Динамичен пазар на захар в средата на юни.

Средната цена на едро на бяла кристална захар за страната в периода 14 – 21 юни 2017 г.се задържа на нивото от предходната седмица, докато тези на дребно в двата типа наблюдавани търговски обекти, отбелязват леки разнопосочни изменения, показва анализ на земеделското министерство.

На тържищата в различните области захарта се търгува в ценовия интервал от 1,45 лв./кг (Бургас) до 1,86 лв./кг (Враца). В сравнение с предходната седмица, в пет области се наблюдава повишение на цените от 0,6% до 5,8% (най-чувствително в Бургас), а в други три (Монтана, Сливен и София) – понижение с между 0,6% и 3,1%. Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната остава 1,59 лв./кг.

Предлагането на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия диапазон от 1,53 лв./кг (Добрич) до 1,77 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Промяна на цените спрямо предходната седмица се наблюдава в четиринадесет области , , като в тринадесет от тях продуктът поскъпва в рамките на 0,6% - 6,1% (най-съществено в Пловдив), докато в област Шумен поевтинява с 3,6%. В резултат, средната цена на едро за страната се покачва с 0,6% на седмична база, до 1,66 лв./кг.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,70 лв./кг (Благоевград, Кюстендил и София) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). Единствено в област Пазарджик се отчита седмично ценово изменения – понижение с 2,6%, което води до намаление на средната цена на дребно на захарта в по-малките магазини с 0,5%, до 1,81 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,15 лв./кг над тази в големите супермаркети, като маржът достига до 0,30 лв./кг в Шумен. Изключение са областите Габрово, Ловеч и Плевен, където цените на продукта в ДТО са с 0,02 лв./кг по-ниски спрямо тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно е средно 0,07 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Плевен – 0,17 лв./кг, а за по-малките магазини – в Шумен – 0,43 лв./кг. В пет области цените на дребно в ГТВ са с до 0,14 лв./кг (Враца) по-ниски от тези на едро. Подобна е ситуацията и в ДТО в Благоевград, където продуктът се предлага на цена, с 0,01 лв./кг под тази на едро в същата област.