Актуални агро новини.1 млрд. долара ще инвестира Китай в животновъдната индустрия на Беларус.

1 млрд. долара ще инвестира Китай в животновъдната индустрия на Беларус. Страната е изнесла селскостопански продукти за над 4 милиона долара през първото тримесечие на 2017-та. Това е ръст от 50% на годишна база.

Прогнозите са експортът да нарасне с реализацията на китайските проекти. Очаква се, те да се реализират до септември и да позволят износ на стойност 10 млн. долара. Китайските инвеститори ще използват близо 40 000 хектара земеделска земя в Могильовска област, за да построят животновъдни ферми. Търговското споразумение предвижда още, предприятия за месо да бъдат посетени от китайски ветеринарни инспектори, след което говедовъдните ферми ще получат одобрение за доставка. Същите изисквания се отнасят и за  птицефермите в страната. Беларус изнася за Китай предимно млечни продукти и има 34 предприятия, регистрирани за експорт. Търговията ще помогне на страната да постигне целите за развитие за периода 2016-2020-та. Беларус иска да увеличи износа на селскостопански продукти с 40%. Русия е най-големият пазар за реализация на продукцията.  Доставките обаче са спрени , след като ветеринарният орган на Федерацията подложи на съмнение качеството на продуктите. Месопреработвателни предприятия в Беларус са били принудени временно да преустановят експорта.