Актуални агро новини.Австралия иска да запази позиции на пазара в Корея.

След рекордна 2016 година за износа на говеждо месо в Корея, Австралия се стреми да защити позицията си в условията на силна конкуренция от САЩ. Това се казва в доклад на Асоциацията на производителите в страната. През миналата година експорта за Корея достига рекордно количество от 180 000 тона.

Това прави Корея третият най-голям пазар за износ на говеждо месо. Докладът обаче не очертава оптимистични тенденции в краткосрочен план, тъй като поголовието намалява, а производството в Съединените щати расте. Дългосрочната перспектива за експорт на австралийско говеждо обаче е положителна, подкрепена от ръста на потреблението и наличието на безмитни квоти до 2029 г. В доклада са разгледани макроикономически фактори, включително новото законодателство в областта на генетиката, прието от Южна Корея, опасенията относно финансирането на вноса и несигурността на пазара на труда. Всичко това ще окаже влияние върху вноса на говеждо месо в през настоящата година. В съчетание с тези фактори , австралийското производство е възможно да се свие на фона на растящата конкуренция от страна на Съединените щати. В по-далечно бъдеще перспективите за Австралия са добри. Страната може да увеличи износа за Корея до 180 000-200 000 тона през следващото десетилетие. За запазване на пазарния си дял и компенсиране на натиска от  американското говеждо, австралийските производители работят съвместно с корейски дистрибутори и търговци на дребно. Организират се рекламни кампании.