Актуални агро новини.Министър Димов и сдружението на общините обсъдиха финансирането на проекти в сектор „Води“.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обсъдиха реализирането на приоритетни проекти в сектор „Води“. Една от основните задачи е осигуряването на съответствието на националното и европейското законодателство, свързано с пречистването на отпадъчните води. Целта е осигуряването на финансов ресурс за общини, които имат между 2000 и 10 000 жители, заяви министър Димов. Приоритет ще бъде изграждането на пречиствателни станции и канализационни мрежи. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) също ще подпомага населени места с водни проекти, чието население е между 2000 и 10 000 жители, отбеляза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ са предвидени 2 млрд. лв. европейско финансиране за водния сектор в населени места над 10 000 човека. „Има огромен недостиг от финансов ресурс за водните проекти в страната“, обясни министър Димов.

Кметът на Троян и зам.-председател на НСОРБ Донка Михайлова посочи, че 65 общини или около 25% от всичките в страната са изключени от европейско финансиране във водния сектор. Готови сме да подкрепим усилията за създаването на специализиран инвестиционен фонд за ВиК сектора, допълни тя.

Кметовете поставиха и въпроса за такса битови отпадъци. Според тях те нямат да успеят от 1 януари 2018 г. да въведат новата методика за изготвяне на план-сметката. Общините настояват за отсрочка от 6 месеца след приемането на наредбата. Междуведомствената работна група по промените за таксата за битови отпадъци ще продължи да действа и ще обсъди вариантите.

В този сектор ще има финансов ресурс по програма LIFE и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство в новия програмен период, за който общините ще могат да кандидатстват с проекти за оползотворяване на отпадъците, включително и биоразградимите.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));