Актуални агро новини.Заместник-министър Атанас Добрев се срещна със синдикатите в горския сектор.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев проведе работна среща с председателя на федерация „Земеделие и Горско стопанство” към КТ „Подкрепа” Анелия Иванова и с председателя на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървообработващата промишленост към КНСБ инж. Петър Абрашев.

По време на срещата беше заявена готовност за сътрудничество при решаване на въпросите, свързани със защита интересите на синдикалните членове в рамките на установените добри практики и традиции на тристранното сътрудничество между работодатели, синдикати и работещи. Страните потвърдиха желанието си да работят заедно за стабилно и модерно горско стопанство , както и за достойно и атрактивно възнаграждение на заетите в него. Бяха направени експозета за състоянието на синдикалните отношения в сектора, като заместник-министър Атанас Добрев посочи, че е много лесно да се работи с висок бюджет и изисква особени умения, за да се удовлетворят всички искания при бюджетни рестрикции. Той подчерта, че настоящият екип има амбицията да защити целия предложен бюджет, който ще се изготви за държавния горски сектор, като разчита и на личната ангажираност на премиера към важността му за икономиката на страната.

Заместник-министърът посочи още, че е важно да се даде повече светлина на действията в сектор „Гори”, като той подчерта, че в момента текат интензивни и повсеместни проверки с цел по-голяма превенция и намаляване на нарушенията и лошите практики, както и по-засилено присъствие на контролния щат на терен. Заместник-министърът информира, че се обмисля регулярен петъчен обход по места от страна на всички служители в държавните предприятия.

Заместник-министър Добрев подчерта, че за екипа на министерството поддържането на активен и стабилен горски сектор е важно особено в районите, където той осигурява заетост и е единствен източник на препитание.

По време на срещата бяха обсъдени и темите за повишаване на квалификацията на заетите в сектора, както и редовно осигуряване с работно облекло и подобряване на техническото оборудване на заетите в държавните предприятия. Беше взето решение за провеждане на регулярни работни срещи в същия формат.