Актуални агро новини.Най-голямата фермерска организация в Европа КОПА и КОДЖЕКА организира в Брюксел дебат за забраната на неоникотиноидите.

Най-голямата фермерска организация в Европа КОПА и КОДЖЕКА организира в Брюксел дебат за забраната на неоникотиноидите. Решението на Европейската комисия ще окаже негативно въздействие върху развитието на редица земеделски култури. Предложението за пълна забрана е прибързано, заявяват браншовиците.

Като първа стъпка земеделските производители предлагат задълбочен диалог между различните заинтересовани и засегнати от мораториума страни. Възможно е да се търсят начини за подобряване качеството на използваните продукти за растителна защита. Подчертава се също така и необходимостта от обучение на земеделските стопани и подкрепа за пчеларите. Официалната забрана на неоникотиноидите ще доведе до появата на сив сектор и нерегламентиран пазар за реализация на продукти, които не са официално регистрирани. Представители на браншови организации в селското стопанство смятат, че мярката ще направи нерентабилно производството на цвекло, картофи, зърнени култури, плодове и зеленчуци, без ясна връзка дали употребата на неоникотиноиди намалява смъртността на пчелите. Забраната за третиране на посевен материал с инсектициди би довела до 10% спад в добивите, което ще предизвика увеличаване на производствените разходи и намаляване на доходите на земеделските производители. По-високите производствените разходи ще принудят фермерите да променят своите системи за земеделие. Мярката ще попречи на развитието на прецизно селско стопанство, според земеделските стопани.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));