Актуални агро новини.Предложение за комуникационна стратегия.

Българската хранителна индустрия има своя Комуникационна стратегия, която е подкрепена от земеделското министерство. Целта е да се улесни информирания избор на потребителя. Стратегията е създадена в отговор на инспирирани скандали относно качеството на храната, която произвежда българският бизнес. Това заяви Десислава Танева, председател на парламентарната Комисия по земеделието и храните.

Хранително-вкусовата индустрия е представила своите проблеми и искания пред законодателната власт в 44-то Народно събрание. Редовното заседание на парламентарната Комисия по земеделието и храните е поискано от неправителствения сектор по настояване на 9 браншови организации в сферата на производството на широк кръг от храни - хляб, мляко и млечни продукти, месо, безалкохолни напитки. Десислава Танева разясни същността на Комуникационната стратегия. „Българският бизнес иска подкрепа от държавата, което за мен е напълно нормално като обединен хранителен сектор да се приложи комуникационна стратегия, която разбира се, може да се извъши и направи, и приложи от съответните експертни лица. Индустрията може да помогне с данни за български производители, които работят с най-новите технологии, български производители, притежаващи сертификати за най-високо качество".

Приложението на стратегията ще се определи от специалистите, бизнесът може да даде информация за най-високите постижения на индустрията. В Комуникационната стратегия е заложена цел, която е в полза на потребителя. „Крайната цел е да запознаем българския потребител какви храни могат и се произвеждат в България, и какво е нивото на хранителната индустрия в България. Давам най- обикновен пример, когато влезе в магазин и види, че кравето сирене е по БДС , макар и с по-висока цена от другия млечен продукт, който не е произведен в страната ни има повече предимства и си заслужава цената", коментира Десислава Танева, предс. на Комисията по земеделието и храните към НС

Все още не е ясно кога ще бъде готова Комуникационната стратегия. Бизнесът настоява за национален консунсус в политиката по отношение на храните. Експертният потенциал може да бъде осигурен от земеделското министерство. Десислава Танева очаква новият Закон за храните да бъде приет от Министерски съвет в края на юли или началото на август.

Автори: Валентина Спасова и Цветелина Влайкова