Актуални агро новини.Министър Димов представи пред бизнеса приоритетите на МОСВ.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи приоритетите в работата на министерството пред представители на над 50 български компании и общини на работна среща, организирана от Българския икономически форум. На първо място той посочи като основна своя задача подобряването на чистотата на атмосферния въздух. Министърът информира, че се създава междуведомствена работна група, която ще изготви концепция за намаляване на замърсяването  на въздуха от автомобилния транспорт. Той припомни, че в момента и 6-те български региона не отговарят на европейските норми за чистота на атмосферния въздух, а автомобилите, наред с битовото отопление са двата най-големи замърсителя.

Вторият приоритет за МОСВ е подобряване на качеството на водите. По ОП  „Околна среда“ са предвидени средства за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи, но кметовете трябва да направят така, че тези инвестиции да бъдат ефективни, заяви министър Димов.  Друга основна задача за министерството ще бъде решаването на проблема с депонирането на отпадъците.  До края на годината страната ни трябва да затвори 113 регионални депа, чиято рекултивация ще отнеме години. Проблем според министъра е и подготвяното от Европейската комисия изискване депонирането на отпадъците да се сведе до 10% към 2030 г.  На последното заседание на министрите на околната среда в Люксембург страната ни поиска отсрочка за това изискване с 10 години.  Той призова бизнеса да работи за реализирането на принципите на кръговата икономика и да инвестира в технологии за оползотворяване на отпадъците, като подчерта, че това носи добавена стойност на предприятията.

Опазване на териториите от европейската екологична мрежа Натура 2000 също е важна част от работата на МОСВ. Над 34% от територията на страната ни попада в европейската мрежа, но това не трябва да пречи на икономическото ни развитие, каза още министър Димов. Той  приветства новия „План за действие за природата, хората и икономиката“ на  Европейската комисия, който цели подобряване на прилагането на директивите за Натура 2000 с ясен приоритет в полза на хората и икономиката. Опазването на околната среда не е самоцел, а трябва да се държи сметка как се приема от регионите и бизнеса. Трябва да бъде търсен баланс между биоразнообразието и икономическото развитие, защото само двете заедно подобряват стандарта на живот на хората, допълни министърът.

Представителите на бизнеса изложиха на срещата конкретни проблеми, с които министър Димов се ангажира да се запознае и да търси решения. На въпрос за какво ще смята за свой успех към края на мандата си,  министър Димов заяви, че ще се радва  ако тогава поне три региона в страната са отговорили на нормите за чистота на въздуха,  113-териториални депа за битови отпадъци бъдат затворени в срок и поне половината от тях са рекултивирани. „Но най-голям успех  би било,  ако успеем да изведе съзнанието на хората за опазване на околната, така че то да работи вместо нас“ , каза в заключение министър Димов.