Актуални агро новини.Средните цени на едро и на дребно на бяла кристална захар за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

Средните цени на едро и на дребно на бяла кристална захар за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

По области, търговията със захар на тържищата е в широкия ценови диапазон от 1,45 лв./кг (Добрич) до 1,85 лв./кг (Враца). В четиринадесет от областите, в които е налице предлагане на едро, се регистрират разнопосочни седмични изменения на цените, в границите от -2,7% (Добрич) до +3,4% (Бургас). Това не се отразява на средната цена на едро на захарта за страната и тя остава 1,59 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) предлагането на захарта е в ценовия интервал от 1,57 лв./кг (Благоевград, Бургас, Кюстендил , Сливен, София, Хасково и Ямбол) до 1,75 лв./кг (Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен и Смолян). Седмична промяна на цените се наблюдава в единадесет области, като в пет от тях продуктът поскъпва от 1,7% до 6,5% (най-чувствително в Добрич), а в други шест – поевтинява с до 4,3% (Благоевград и Кюстендил). Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната стойност за страната се задържа на ниво от 1,66 лв./кг.

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,70 лв./кг (Благоевград, Кюстендил и София) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград), като не са регистрирани седмични изменения по области. Така, средно за страната, цената на продукта в тези обекти остава 1,81 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,15 лв./кг над тази в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Разград и Хасково - 0,28 лв./кг.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,07 лв./кг за ГТВ и 0,22 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика между двата типа цени се наблюдава в Пловдив – 0,28 лв./кг за големите супермаркети и 0,44 лв./кг за по-малките магазини. В четири области цените на дребно в ГТВ са с до 0,11 лв./кг (Благоевград) по-ниски от тези на едро.
Средно за страната, към края на м. юни 2017 г. цената на едро на бялата кристална захар се повишава с 1% на месечна база, докато цените на дребно както в големите търговски вериги, така и в по-малките магазини, се задържат на нивата отпреди един месец.