Актуални агро новини.Предстоящо посещение на Фил Хоган в Кралство Саудитска Арабия и Ислямска република Иран.

Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган планира посещения в Кралство Саудитска Арабия (07 – 10 ноември 2017 г.) и Ислямска република Иран (10 – 12 ноември 2017 г.) с цел идентифициране на нови пазари.

Целта на посещението в Кралство Саудитска Арабия е да се задълбочи и улесни двустранната търговия със земеделски и хранителни продукти, да се интензифицира сътрудничеството по регулаторни въпроси и да се споделят опит и добри практики в областта на земеделието и свързаните с него области. Пазарът на Саудитска Арабия е 6-ият най-голям пазар за земеделски и хранителни продукти от ЕС, чиято стойност надвишава 4 580 млн. евро за 2016 г.

Целта на посещението в Ислямска република Иран е да се подобри двустранното сътрудничество в областта на селското стопанство и развитието на селските райони и по-специално да се допринесе за развитието на двустранната търговия със земеделски и хранителни продукти. Иран е държава в предприсъединителен период към СТО, с нарастваща икономика и население от 80 млн. души, двустранната търговия с която бележи значителен ръст в последните години.

Във връзка с гореизложеното, комисар Хоган е изразил желание да бъде придружен от ръководители на компании, представляващи ключовите сектори в търговията на ЕС със съответните държави.

В приложените документи можете да намерите повече информация за фокусните сектори , програмата на посещенията, както и за начина на селектиране на желаещите да се включат в делегацията на комисар Хоган.

Срокът за заявяване на участие в делегацията на комисар Хоган е 10 юли 2017 г., като регистрацията се извършва по електронен път на следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAGRISaudiArabiaIran2017.

Следва да се има предвид, че разходите за посещенията ще са за сметка на участниците.