Актуални агро новини.Неоникотиноидите са опасни за пчелите.

Неоникотиноидите са опасни за пчелите. Две мащабни проучвания, извършени от британски обществен институт за изследвания, потвърждават негативното въздействие на препаратите за растителна защита върху насекомите. Проучванията са проведени в Европа и Канада.

Първият експеримент е проведен във Великобритания, Германия и Унгария върху пчели при маслодайна рапица. Семената са били третирани с клотианидин и тиаметоксам, два инсектицида , частично забранени в ЕС през 2013 г. Изследователите са открили, че употребата на препаратите поставя в риск опрашителите. В Унгария, броят на пчелите е спаднал с 24%. Във Великобритания, този процент е по-нисък, докато в Германия са наблюдавани по-малко странични ефекти. Според експертите, различното въздействие на неоникотиноидите може да се обясни с по-голям достъп до други растения и общото здраве на пчелната колония. Вторият експеримент, проведен в Канада при царевица показва, че пчелите, които са в контакт с инсектициди умират по-рано и здравето на колонията е застрашено. Продължителността на живота на тези пчели намалява с 23%. Учените са доказали, че неоникотиноидите се разпространяват в околната среда, а не само върху растенията, третирани с препаратите за растителна защита.