Актуални агро новини.Инспекторите на БАБХ съставиха 42 акта и издадоха 172 предписания.
Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните извършиха 2213 проверки по официален контрол в обекти на търговска мрежа и обществено хранене през изминалия месец.   Най-честите нарушения, които констатираха са некоректно етикетирани храни, предлагане на храни с изтекъл срок на годност , , неправилно съхранение на храни, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите и други.   В резултат на установените нарушения, проверяващите съставиха 42 Акта и  издадоха 172 Предписания. Два обекта с временно преустановена дейност, а 200 килограма храни са възбранени или бракувани.