Актуални агро новини.Естония пое Председателството на Европейския съюз, с половин година по-рано от предвиденото заради напускането на Великобритания.

В областта на земеделието водеща е подготовката за реформата на Общата селскостопанска политика. На 7 юли ще се състои първата неформална среща на агроминистрите. На нея ще бъдат анализирани резултатите от интернет допитването за бъдещето на ОСП. Темата ще бъде обсъдена по-обстойно на първия Аграрен съвет на 17 юли.

Друг важен въпрос засяга разпределението на бюджетните средства между двата стълба на Общата селскостопанска политика. Проблемът с нелоялните търговски практики вероятно няма да бъде дискутиран, тъй като Европейската комисия бави своите решения. По-вероятно е този въпрос да се обсъди през пролетта на 2018-та , когато България поема Председателството.

При екологията селското стопанство също играе важна роля. Земеделието и най-вече животновъдството, отделят много вредни емисии, които до 2030 година трябва да бъдат драстично намалени. Темата ще бъде обсъдена на срещата на европейските министри на околната среда през октомври. Тогава ще се търси обща позиция за националните цели за намаляване на вредните емисии от транспорта, сградния фонд и селското стопанство.