Актуални агро новини.Биволи – италианска кръв в българска мурра.

Кръстосват биволи българска мурра с генетична плазма от италианско животно , представител на същата селекция. Целта е животнтите да станат по-устойчиви, да се увеличи млекодобива и телесното развитие на породата. От Асоциацията на биволовъдите уверяват, че смесването не влияе на характерните качества на българската мурра.

Количеството генетична плазма е 25 процента и се влива еднократно. Заради това приплодите ще носят около 12 на сто италианска кръв от средиземноморски тип животно. Методиката е поглъщателно кръстосване.

Приплодите първа и втора генерация са в Земеделския институт в Шумен и се развиват много добре. Професор Пеева казва, че кръстосването с едни и същи животни изнежва добитъка и го прави неефективен, намалява живото му тегло и трудно устояват на резките температурни промени. Другите методи на селекция са по-скъпи.

Вносът от Индия също е невъзможен заради болестите по животните и високите изисквания за ветеринарен сертификат. Един ембрион от там струва около 4500 лева, което е икономически неизгодно за развъдите асоциации у нас.

Автор: Мирела Спасова