Актуални агро новини.Подпомагат растежа на 89 дка насаждения с церови фиданки в ДЛС „Тервел“.

Чрез ръчно плевене и

окопаване в ДЛС „Тервел" се подпомага растежът на общо 89 дка церови насаждения. „Целта е да се осигури растежен простор на фиданките, които са засадени през миналата година. С премахването на плевелите помагаме културата, създадена от церов жълъд, да продължи да се развива", обясни директорът на стопанството инж. Димчо Стефанов. Предвижда се лесовъдските мероприятия, за които са ангажирани сезонни работници, да се проведат три пъти в рамките на 2017 г.

В залесителния обект в околността на с. Коларци, община Тервел беше извършена проверка с участието на инж. Стоян Саров - началник отдел в СИДП, директора на стопанството инж. Димчо Стефанов и заместника му инж. Георги Ботев, както и ръководителя на участъка инж. Тодор Тодоров.

По-рано този месец ДЛС „Тервел" , което е част от Североизточно държавно предприятие, предприе мероприятия, свързани с отглеждането на 50 дка с двегодишни церови фиданки в землището на с. Ангеларий и още 40 дка четиригодишни церови култури край с. Каблешково в община Тервел.