Актуални агро новини.Разрешение за употребата на четири сорта генно модифицирани царевица и памук издаде ЕК.

Разрешение за употребата на четири сорта генно модифицирани царевица и памук издаде Европейската комисия. До това решение се стигна, след като в съответните комисии държавите-членки не успяха да постигнат квалифицирано мнозинство "за" или "против".

Двата сорта царевица получиха разрешение за използване като част от фуражни смески, както и като хранителен продукт за консумация от хора. Отглеждането на генно модифицирана царевица в Европейския съюз обаче остава изрично забранено. Сортовете памук ще могат да се използват в текстилната индустрия.

Преди да вземе решението за издаване на разрешителното, което важи за 10 години, Комисията е получила положително становище от Европейския орган за безопасност на храните след проведени научни изследвания. Когато тези сортове се влагат в храни или фуражи, производителите са длъжни да ги обявяват върху опаковките , както и да гарантират проследяемост до фермата или до вносителя.

За разлика от Комисията, Европейският парламент беше против новите разрешителни и поиска приемът на заявки за допускане на ГМО култури на европейския пазар да бъде преустановен, докато не се реформира процедурата по издаване на разрешителните.