Актуални агро новини.Министър Димов се срещна с посланика на Република Азербайджан.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с посланика на Република Азербайджан Н. Пр. Наргиз Гурбанова.

Акцент в разговорите беше поставен върху възможностите за сътрудничество между екологичните министерства на двете страни и обмяната на опит на експертно ниво в рамките на Двугодишната работна програма за прилагане на Меморандума за разбирателство в областта на околната среда за периода 2016 – 2017 г.

Като възможни области на сътрудничество бяха идентифицирани биоразнообразие и защитени територии, управление на отпадъците, опазване на водите от замърсяване и управление на водните ресурси, както и използването на инструмента на Европейския съюз за институционално сътрудничество между държавните администрации – „туининг“.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));