Актуални агро новини.До момента 1 386 млади фермери са подали заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г..

„До момента 1 386 млади фермери са подали заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), на които ще бъде изплатена субсидия в размер на  67 768 470 лв.“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на връчването на призовете на победителите в Националния конкурс за европейската награда за млади фермери 2017 г. Тя подчерта, че целият потенциал на отрасъла е максимално мобилизиран за изпълнение на европейските изисквания, за което допринася активната роля на младия фермер, който има потенциал да приложи в практиката  силата на своите  знания. „В силно конкурентната среда на пазара у нас и в Европа, мотивацията за работа и професионализмът на всеки един от Вас трябва да бъдат сред водещите принципи за дейност. Вие сте аграрните специалисти, които ще развивате селското стопанство в страната. Ще прилагате добри практики на полето и  във фермите,  ще внедрявате нови технологии и съвременни машини“, посочи заместник-министърът.

Д-р Василева изрази надежда, че тези награди ще бъдат стимул за развитие на много млади българи,  които са направили професионалния си избор  в областта на земеделието и ще могат да следват примера  на  победителите в днешния конкурс в откриване на себе си и на своето призвание.

През програмния период 2007-2013 г. от Програмата за развитие на селските райони  са изплатени 115 млн.евро  на 5 700 млади фермери.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));