Актуални агро новини.Средните цени на брашно тип „500” за страната отбелязват леки разнопосочни изменения.

През периода 28 юни – 5 юли 2017 г. средните цени на едро и на дребно на брашно тип „500” за страната отбелязват леки разнопосочни изменения спрямо предходната седмица.

По области, цените на едро на брашното са в диапазона от 0,58 лв./кг (Враца) до 1,07 лв./кг (София). В четири области се отчита седмично поскъпване на продукта от 3,2% до 9,3%, най-чувствително в Бургас и Благоевград, докато в други четири цените се понижават в рамките на 1,4% - 3,3%. В резултат, средната цена на едро на брашното за страната се повишава с 1,3% на седмична база , до 0,78 лв./кг.

Средно за страната, през наблюдавания период цената на дребно на брашно тип „500” в големите търговски вериги (ГТВ) остава 1,00 лв./кг. По области, цените на продукта в големите супермаркети са в интервала от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен) до 1,05 лв./кг (Перник и Смолян). Промяна в ценовите равнища на седмична база е налице в областите София - понижение с 2,9% и Пловдив – повишение със 7,2%.

В другите търговски обекти (ДТО) брашното се търгува на цени от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,15 лв./кг (Разград). В областите Русе и София се отчита седмично понижение на ценовите равнища, съответно с 3,7% и 8,5%, което води до намаление на средната цена за страната с 1%, до 1,04 лв./кг.

През изминалата седмица, цените на брашното в големите супермаркети са средно с 0,04 лв./кг по-ниски от тези в ДТО, като в Разград и Пазарджик тази разлика достига до 0,13 лв./кг. Изключение са три области, където предлагането на продукта в ДТО е на по-ниски цени от тези в ГТВ, в рамките на 0,02 лв./кг - 0,06 лв./кг.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в ГТВ са с 0,22 лв./кг по-високи от цените на едро, а тези в ДТО – с 0,26 лв./кг. Най-голям марж между цените на едро и на дребно е регистриран във Враца - 0,46 лв./кг за ГТВ и 0,52 лв./кг за ДТО. В големите супермаркети в област София цената на продукта е с 0,07 лв./кг под тази на едро в същата област.