Актуални агро новини.Средната цена на бяла кристална захар за страната се запазва на нивото от предходната седмица.

През анализирания период (28 юни – 5 юли 2017 г.) средната цена на едро на бяла кристална захар за страната се запазва на нивото от предходната седмица, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти отбелязват леко повишение.

По области, захарта се търгува на едро на цени от 1,40 лв./кг (Пловдив) до 1,84 лв./кг (Враца). В шест области се регистрира седмично поскъпване на продукта на едро, в рамките на 0,6% - 8,7%, най-чувствително в Бургас. Същевременно, в други четири области цените се понижават с между 0,5% и 4,1% (Пловдив). Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната остава 1 ,59 лв./кг.

При търговията на дребно със захар в големите търговски вериги (ГТВ) се отчита седмично повишение на средната цена за страната с 0,6%, до 1,67 лв./кг. Предлагането на продукта в големите супермаркети е на цени от 1,58 лв./кг (Перник) до 1,78 лв./кг (Видин, Враца и Монтана). В сравнение с предходната седмица, в седемнадесет области се регистрира поскъпване на захарта в ГТВ в рамките на 1,2% - 2,4% (най-съществено във Варна), а в други три – поевтиняване, с до 5,2% (Пловдив).

Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,70 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат само в две области – повишение с 5,3% в София и понижение с 3,8% в Стара Загора. В резултат, средната за страната цена на дребно на захарта в ДТО се покачва с 0,6%, до 1,82 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,15 лв./кг над тази в големите супермаркети, като разликата в тази посока достига до 0,25 лв./кг в Пловдив, Разград и Хасково.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,08 лв./кг за ГТВ и 0,23 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава в Пловдив – 0,25 лв./кг за големите супермаркети и 0,50 лв./кг за по-малките магазини. В четири области цените на дребно в ГТВ са по-ниски от тези на едро с до 0,06 лв./кг (Враца).