Актуални агро новини.В края на август отварят мярка 14 за хуманно отношение към животните.

Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" ще бъде отворена по-рано от предвиденото. От 21 август до 25 септември ще се приемат заявления. Според заповед на земеделския министър мярката е насочена към стопани, които отглеждат едър рогат добитък.

Срокът за стартиране на мярката не може да бъде по-рано от 10 работни дни от обнароднавето й в Държавен вестник. Крайната дата ще бъде до 30 дни от датата на старта , а преди да бъде отворена мярката земеделското министерство ще съобщи точните дати на интернет страницата си. Бюджетът е близо 57 милиона евро. От Националния съюз на говедовъдите допълват, че това е първият прием за говеда и едри преживни животни.

Браншовиците съветват животновъдите да се запознаят добре с критериите на Наредбата и да преценят дали могат да отговорят на тях.

Подробностигледайте в новините на телевизия Агро ТВ.