Актуални агро новини.Болести и неприятели при дребноплодни овощни видове.

На 14 юли 2017 г. в гр. Смолян ще се

проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Смолян) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по животновъдство и земеделие - гр. Смолян.

На семинара доц. д-р Емилиян Попеску – ОСЖЗ - гр. Смолян ще представи на гостите болестите и неприятелите, както и борбата с тях по арония , касис, червено френско грозде, къпина и малина.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Смолян ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Смолян, ул. "Невястата" № 35, Залата на Опитна станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) – Смолян.